Рисуване чрез добродетели

Модул „Рисуване чрез добродетели“

В основата на този модул е обяснението и разбирането на петте основни групи човешки добродетели: Истина, Правилно действие, Мир, Любов и Не-насилие. Чрез техниките на изобразителното изкуство работим за формиране на ценности, правилни критерии за етичните норми и изграждане на пълноценни личности.

За модула се използват материали по разработена система на американски психолози и педагози.