Обучение на деца

Модул “Самоподготовка за учебния материал“

Заедно с актуализиране на знанията по различните учебни предмети, подготовката на уроците за следващия ден и написване на домашните работи, учениците учат да планират, разпределят и организират времето си за самоподготовка.

Сформираните групи са малки, което дава възможност за индивидуален подход към всеки ученик.