Цел и Мисия

Образователен център „СМАРТ ЗОНА“ е един проект на „ВИП КОНСУЛТАС„ ЕООД, който чакаше своята реализация последните три години.

„ВИП КОНСУЛТАС“ ЕООД е социално отговорна консултантска фирма, в сферата на финансите, маркетинга и пазарните анализи, представителство и администриране на европейски инвестиционни компании в България. Сблъсквайки се с необходимостта за намиране на кадри за нашите клиенти, възникна идеята за образователния проект „СМАРТ ЗОНА“. Убедени сме, че формирането на успешна, мотивирана и разчитаща на себе си личност започва от ранна детска възраст и затова стартираме с модули и услуги, които са адаптирани за деца в начален етап на обучение.

Целта на нашия образователен проект е да помогне на учениците да се развиват като свободни, отговорни и самостоятелни личности, които изграждат ефективни взаимоотношения с другите, мислят, решават проблеми и творят, отстояват позициите си, водят здравословен живот и дават своя принос за промяна на обществото.

Знаем, че образователната ни система има значителни пропуски във формирането на цялостната личност на съвременния човек.

Убедени сме, че чрез възпитание и предаване на полезното знание и опит, децата ни ще се превърнат в пълноценни и успели възрастни.

От опит знаем, че за работещия родител е огромен проблем да отделя необходимото време за да развива децата си. Което ни мотивира да предложим различен тип услуга за след училищни занимания.

Вярваме, че всяко дете е уникално със своя потенциал и организирахме процеса на обучение, така,че водещо да е детето, като използваме всяка възможност , да им предаваме практически опит, свързан с ежедневни житейски ситуации.

В днешният несигурен, забързан и тревожен свят, вярваме, че все повече родители разбират, че децата им не са подготвени за предизвикателствата на 21 век. За това, че за да бъдат успешни хора, е необходимо от ранна възраст да се формират умения като комуникативност, отговорност, работа в екип, организираност, способност да работи под напрежение и много други. Всички тези умения са нужни, толкова, колкото и конкретните знания.

Ние сме убедени, че ценността на знанията се измерва с това – как човек се справя с житейските предизвикателства след това.
Знаем, че заедно, родители-учители-деца можем да помогнем за това, светът да стане по-спокоен, по-реален и по-щастлив.

Цел и Мисия