Игри "Емоционална интелигентност"

Модул „Игри за стимулиране ЕИ“ /емоционалната интелигентност/

Под формата на игри децата се учат да разпознават и контролират и изразяват емоциите си, да общуват по между си по-лесно и свободно, да бъдат по-адаптивни, да се изградят като отговорни млади хора. Развивайки емоционалната си интелигентност децата придобиват по-голяма увереност в себе си, умения за креативност и работа в екип. Учат се да вземат самостоятелно решения и да поемат отговорност за тях, да ценят постиженията и успеха, да приемат различните около тях.