Игри

Модул „Седмични мисии за избрани професии“

В продължение на модула за финансовата грамотност, изготвихме седмични мисии, свързани с интересни професии. През времето за всяка мисия децата влизат в роли, които им помагат да превърнат всяка ежедневна ситуация в приключение за учене. Нашата цел е да ги ангажираме по смислен, увлекателен и забавен начин да се научат да се грижат за себе си и да познават света около тях. Всъщност това е начина утре да се превърнат в успешни архитекти, учители, дизайнери, артисти, лекари или предприемачи, които живеят, работят и решават проблеми по креативен начин. Целта на всяка мисия е децата да се научат да проучват и осмислят информация по зададена тема, да изберат посока на действие и да дадат форма на решението си, като създадат реален краен продукт и да извървят целия път по създаването му.