Ранна финансова грамотност

Модул „Ранна финансова грамотност“

Разработихме цикъл от теми за финансовата и икономическата реалност, която ще помогне на учениците в начален курс на обучение да добият представа за това, как работи света около тях, да формират здрави икономически и финансови навици за взимане на решения, относно парите и активите, които получават. Това ще положи основата за търсене на възможността в бъдеще да станат успешни хора или най-малкото, ще придобият финансова грамотност, необходима на съвременния млад човек.